Jste anonymní u?ivatel! P?ihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 26 ?ervna 2020
Celkem je zde 31 lidí (18 p?ihlá?en?ch)
Nyní online
P?ihlásit se /Registrovat
P?ezdívka:
Heslo:
Bezpe?nostní kód: Bezpe?nostní kód
Opi?te kód::

Informace o serveru
Nejnověj?í: 私房色播
U?ivatel? dnes: 0
U?ivatel? v?era: 5
U?ivatel? celkem: 45 688
Online náv?těvník?
Náv?těvník?: 13
U?ivatel?: 18
Celkem: 31

Jste anonymní u?ivatel. M??ete se zdarma zaregistrovat zde

私房色播

Audi A3 | Audi TT
9
p?ed 2h (4:35)
Mapirro (5:35)
Audi A6
1
p?ed 7h (23:13)
jano96 (0:13)
Audi A6
8
p?ed 8h (22:22)
Gabriel000 (23:22)
Audi A8 | Audi V8
6
p?ed 8h (22:08)
tomko222 (23:08)
Audi Q3 | Audi Q5 | Audi Q7
7
p?ed 8h (22:06)
tomko222 (23:06)
Audi A3 | Audi TT
2
p?ed 11h (19:27)
Roubic (20:27)
Audi A6
4
p?ed 11h (18:43)
BigVictim (19:43)
Audi A6
44
p?ed 14h (16:31)
Mory (17:31)
Koupě, poptávka
3
p?ed 15h (14:57)
tomko222 (15:57)

Jak a pro? vybrat nosi? kol na ta?né za?ízení?

kriznik | Pondělí, 20.01. 2020 - 13:21:00, 2704 ?tená??
Osobní blog

私房色播

私房色播Oblíbené nosi?e na ta?né za?ízení aneb praktické a hlavně spolehlivé ?e?ení p?evozu jednoho i více kol najednou. ?e?ení, které vyniká snadnou montá?í i pohodln?m nakládáním kol na nosi?, nezvedá navíc v??ku automobilu, neomezuje tedy pr?jezdnost a nebrání parkování v gará?ích. Prostě skvěl? pomocník pro pohodlné cyklov?lety. Jen je pot?eba si p?i v?běru ujasnit některé drobnosti. Podívejme se na ně pěkně pod drobnohledem.

?lánek zatím neohodnocen| P?idat první komentá?

私房色播

Fotografie RS4 1 Audi KlubFotografie RS4 2 Audi KlubFotografie RS4 3 Audi KlubFotografie Prerabky 4 Audi Klub

Trápí vás drahé povinné ru?ení? Pak je nejvy??í ?as na změnu

kriznik | Pátek, 29.11. 2019 - 00:00:00, 3117 ?tená??
Osobní blog

povinne ruceni

Jako ka?d? vlastník motorového vozidla, platbě za povinné ru?ení se jednodu?e nevyhnete. Opravdu ale chcete platit více ne? musíte? Zatě?uje tento poplatek vá? rodinn? rozpo?et? Pak jej minimalizujte tím nejjednodu??ím zp?sobem. 

?lánek zatím neohodnocen| P?idat první komentá?

V nové vrcholné formě Audi SQ7 TDI

kriznik | ?ter?, 23.07. 2019 - 14:01:52, 4827 ?tená??
Audi

Audi SQ7 2019

 • Prvot?ídní jízdní v?kony – i díky elektricky poháněnému dmychadlu
 • Stabilizace bo?ního náklonu, ?ízení v?ech kol a sportovní diferenciál pro vysokou dynamiku
 • Sportovní design se specifick?mi detaily S a rozsáhlou v?bavou

Audi SQ7 TDI (kombinovaná spot?eba paliva v l/100 km*: 7,6 – 7,4; kombinované emise CO2 v g/km*: 200 – 194), poháněné vznětov?m motorem V8 o v?konu 435 k, je od jara 2016 vrcholnou verzí modelové ?ady Q7. Velké SUV se nyní p?edstavuje v nové podobě, která je je?tě impozantněj?í.
V interiéru sériově nabízí sportovní sedadla, MMI Navigation plus, dotykové ovládání a Audi virtual cockpit v?etně re?imu zobrazování Performance. Podmanivou akceleraci z klidu zaji??uje 4.0 TDI s elektricky poháněn?m dmychadlem. Nové Audi SQ7 TDI** bude uvedeno na ?esk? trh na konci zá?í.

?lánek zatím neohodnocen| P?idat první komentá?

Celoro?ní pneumatiky: kdy a pro koho jsou vhodné?

kriznik | ?tvrtek, 27.09. 2018 - 15:10:20, 8249 ?tená??
Osobní blog

Obliba takzvan?ch celoro?ních pneumatik neustále stoupá. Mnoho ?idi?? vítá skute?nost, ?e nemusí zaji??ovat jejich p?ezouvání a je mo?né pou?ívat je i v zimním období. V ?eské republice jsou celoro?ní pneumatiky vyu?ívané a? u deseti procent vozidel. Podívejme se proto na celou problematiku trochu podrobněji!

?lánek zatím neohodnocen| Komentá?e (1)

Nová tvá? rodiny model? Q Audi Q8

kriznik | ?tvrtek, 07.06. 2018 - 00:26:32, 7302 ?tená??
Audi

Audi Q8

 • Expresivní design s novou maskou chladi?e Singleframe a charakteristick?mi znaky prvního modelu Audi quattro
 • Velkorys?, u?lechtil? interiér, koncept dotykového ovládání a technicky vyspěl? naviga?ní systém
 • ?ízení v?ech kol a pohon quattro zaji??ují agilní ovladatelnost a nejlep?í trakci

Audi Q8 kombinuje eleganci ?ty?dve?ového luxusního kupé a praktickou mnohostrannost velkého SUV. Díky své luxusní v?bavě, rozsáhlému sí?ovému propojení a robustní konstrukci i pro jízdu mimo zpevněné cesty je suverénním partnerem pro podnikání i voln? ?as. Audi Q8 bude uvedeno na evropsk? trh ve t?etím ?tvrtletí 2018.

?lánek zatím neohodnocen| Komentá?e (1)
382 ?lánk? (77 stránek, 5 ?lánk? na stránku) [ 1 | 2 | 3 ]
P?ejít na:
Anketa
Líbila se ventilAKce vol.9 2017?
Jasně!
Pr?měr
Nic moc
Online chat
Nikdo online
Kalendá?
?erven 2020
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Partne?i
Sháníte levné povinné ru?ení? ePoji?tění.cz je tím prav?m místem.
Robeko diagnostika
Podpo?te nás!
Líbí se vám tento web? P?idejte si odkaz na vá?e stránky.

Audi Klub - V?e o Audi
kód na stránku:


Audi Klub
kód na stránku:


Děkujeme!
AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - V?e co pot?ebujete vědět o vozech zna?ky AUDI
Ve?keré p?íspěvky vyjad?ují názory a p?esvěd?ení ka?dého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno p?íspěvky a ?lánky ?í?it, kopírovat nebo jinak zve?ejňovat.
K odběru novinek pou?ijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email